Fagspesifikk lesing og skriving om kroppen på småskoletrinnet

Ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagbegreper i naturfag.

Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter. Å lære seg et fag betyr å lære og uttrykke seg på fagets premisser. Elevene må få bruke skriving som redskap for å lære, men de må også få eksplisitt opplæring i hvordan de kan skrive i hvert enkelt fag.


 

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal lage ei bok om seg selv der kroppen er et av temaene i boka. Elevene skal lære å plukke ut naturfaglige begreper fra en tekst, og de skal skrive enkle naturfaglige tekster på bakgrunn av begreper og ord de plukker ut. Bøker og tekster stilles ut i klasserommet.

Prosessbeskrivelse

  • Som en innledning til arbeidet snakker lærer og elever sammen om hvilke kroppsdeler vi har
  • Elevene tegner seg selv og setter navn på ytre kroppsdeler
  • Samtale om hva vi kan bruke kroppen og kroppsdelene til
  • Skrive en tekst om hva vi bruker kroppdelene til
  • Veiledet lesing av fagtekst om indre organer i kroppen
  • Skrive felles fagtekst om kroppen
  • (skrive individuelle fagtekst om kroppen)

Utfyllende beskrivelse av undervisningsopplegget finnes her.

Forslag til viderer arbeid er å jobbe mer grundig med de ulike indre organene. Dette kan for eksempel være å skrive en fagtekst om indre organer der oppgaven kan være å beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet

Hva er skriving i naturfag i begynneropplæringa? (Språkløyper)

Til toppen