Fagdag for ansatte i barnehagen

Fredag 16. juni 2017 inviterer Skrivesenteret ansatte i barnehagen til fagdag om språkarbeid på NTNU, Rotvoll.

NB: Det har vært stor interesse for denne fagdagen. Påmeldingssiden er derfor lukket. Det er nå fullt på begge øktene, men det er mulig å sette seg på venteliste. Ta kontakt med heidi@skrivesenteret.no hvis dere har spørsmål i forbindelse med fagdagen.

Velkommen til en tretimers fagdag om språkarbeid, utforskende skriving og implementering av ny rammeplan med vekt på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. Det vil være mulig å delta enten på formiddagen eller ettermiddagen. 

Dagen er gratis, og åpen for alle ansatte i barnehager. Vi legger opp til at programmet er praksisnært og i tråd med føringer i ny rammeplan for barnehager.

 

Barnas språk i dag har betydning for resten av livet

Å leke med språk er en helt naturlig del av barnas væremåte. Det er indrestyrt og lystbetont akkurat som all annen lek. Ved å vektlegge språkaktiviteter kan man påvirke barnas deltakelse i lek og samspill med andre her og nå, men også deres senere lese- og skriveutvikling. Inspirerende og inkludrerende voksne er viktig for å få til et rikt språkmiljø i barnehagen. Språkrike barnehager legger tilrette for gode samtaler, språkutforskning, tidlig skriving og at barna får møte et mangfold av litteratur hver dag.

Til toppen