Erfaringer fra lærerspesialistutdanningen

I denne korte filmen deler noen av kursdeltakerne sine erfaringer.

 I samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret tilbyr UiS tilbudet Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1. – 10. trinn. 60 stp. Denne korte filmen viser engasjerte lærere fra hele Norge som var samlet i Trondheim for å ta fatt på det andre året i lærerspesialistutdanninga.

«Vi blir ressurspersoner i kollegiet, slik at forskning og ny innsikt kommer flere til gode.» Det er noe av det lærerspesialiststudentene forteller om hva de har igjen for studiet.

Les mer om lærerspesialistfunksjonen på udir.no.

Til toppen