Fylkene våre

Norges fylker er et kjent tema i samfunnsfag. Denne resurssen viser hvordan en klasse lagde filmer for å presentere de ulike fylkene.

Dette var en svært motiverende oppgave for elevene der de fikk samarbeide i grupper om å produsere en digital tekst. I prinsipper for opplæringen i læreplanen står det at: «Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å arbeide målrettet». Det legges også vekt på at eleven må få varierte oppgaver. Her fikk de jobbe med digitale ferdigheter i samfunnsfag som innebærer at elevene skal kunne lage og presentere multimediale produkt.

Verktøyet elevene brukte heter Powtoon. Programmet er gratis, men man må ha en e-postadresse for å lage en bruker.

Før en setter i gang et slikt prosjekt er det viktig at elevene har god innsikt i emnet. Ressursen «Vårt eget solsystem» viser hvordan man kan jobbe godt med emnehjelp før skriving av en digital tekst.

Den samme elevgruppa har også laget filmer i forbindelse med en solidaritetsaksjon. De nye filmene viser at elevene har utviklet sine digitale ferdigheter. Disse filmene kan også brukes som modelltekster for andre elever.

Filmene er laget av elever på Sunde skole i Stavanger.

Til toppen