Beskrivende fagtekst i naturfag

Denne ressursen viser en helhetlig skriveprosess, og hvor arbeidet med begreper står sentralt. Hva er et nøkkelord, og hva er et ekspertord?

I mange svenske skoler bruker de begrepet ekspertord fremfor nøkkelord som er mest vanlig i norsk skole. Fordelen med begrepet ekspertord er at det er enklere å forklare ordenes funksjon til elevene fordi de allerede har en forståelse av hva det vil si å være en ekspert på noe.

Elevene på andre trinn på Kattem skole har lært seg begrepet ekspertord og bruker ekspertordene aktivt når de skal skrive en beskrivende fagtekst om høns.


1. Lærer og elever finner ekspertord sammen.

Læreren har en tekst om høns oppe på smartboard og modellerer for eleven hvordan man finner ekspertordene i teksten.

 

2. Ekspertordliste – boksskjema

Læreren har samlet alle ekspertordene de fant sammen i en ekspertordliste. Elevene bruker lista når de skal plassere ordene i et boksskjema (kategorisering/sortering av ekspertordene). Boksskjemaet brukes deretter som en skriveramme når elevene skal skrive en individuell fagtekst. Hver boks blir da et avsnitt i teksten, slik lærer de samtidig å strukturere en tekst i tematiske avsnitt. Et slikt boksskjema kan brukes i beskrivende tekster om alle dyr. (Boksskjema bokmål | Boksskjema nynorsk)


Eleveksempel:

 

Til toppen