Eksamensforberedelse og skriveopplæring

Trening og forberedelse er nøkkelen til å lykkes, også på skriftlig eksamen i norsk.

I eksamensveiledninga (2015) til faget norsk på Vg3 står det:

  • «Det overordnede formålet med eksamen er at elevene skal vise den norskfaglige kompetansen sin. De skal lese ulike tekster og kunne sette dem inn i en faglig sammenheng, og de skal skrive en kort og en lengre tekst.»

Klasse 3mdb ved Fyllingsdalen VGS i Bergen bruker skrivedager og fagdager til å trene på hvordan de angriper en skriveoppgave i norsk generelt – og på eksamen spesielt. I den lille snutten «Norskfaglig kompetanse» diskuterer klassen hvordan man kan vise fagkunnskap og lese- og skrivekompetanse på eksamen.

 

Den norskfaglige kompetansen som skal vurderes på eksamen er altså:

  1. Lesing: Du må kunne lese slik at du forstår tekstvedleggene, og du må kunne lese oppgaven og forstå den.
  2. Faglig kunnskap: Du må kunne sette tekstene du bruker, inn i en faglig sammenheng, og du må beherske et fagspråk.
  3. Skriving: Du må ha strategier for å planlegge og skrive tekster med god struktur og sammenheng, revidere tekstene underveis og finpusse dem til slutt.

 

For å greie å vise denne kompetansen, kan det være lurt å dele skriveprosessen inn i ulike faser som vist i filmen «Eksamensforberedelse og skriveopplæring».

Det er viktig at elevene får mulighet til å trene på de ulike fasene i opplæringsløpet. Denne filmen kan ses i sammenheng med ressursen Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa.

Til toppen