Eksamensforberedelse og skriveopplæring – et undervisningsopplegg

I dette undervisningsopplegget knytter vi skrivefasene til eksamensoppgavene gitt i norsk på Vg3. 


Oppgave 1

HVA ER NORSKFAGLIG KOMPETANSE?

Vis følgende sitat fra eksamensveiledninga til klassen:
«Det overordnete formålet med eksamen er at elevene skal vise den norskfaglige kompetansen sin» fra Eksamensveiledning – om vurdering av eksamensbesvarelser 2015.

 • Hva er norskfaglig kompetanse? Hvordan får du vist denne på eksamen?
 • La elevene tenkeskrive eller diskutere to og to. Oppsummering i plenum.
 • Se filmen «Hva er norskfaglig kompetanse?» 

 


Oppgave 2

FØRSKRIVINGSFASE

Del ut eksamensoppgavene som ble gitt i hovedmål våren 2015. Hvis skolen ikke har oppgavesettet kan du kontakte Utdanningsdirektoratet (tvi@udir.no).

Velg om du vil fokusere på både kortsvar og langsvar eller bare langsvar. Alle elevene kan jobbe med kortsvarsoppgaven. Langsvarsoppgavene kan fordeles mellom elevene. Elevene kan jobbe individuelt med oppgavene 1-3 og sammenligne med sidemannen etterpå:

 1. Les oppgaveteksten(e) du har fått utdelt. Lag et notat der du formulerer svaret på disse spørsmålene skriftlig:
  • Strek under instruksjonsverbene i oppgaven.
  • Hvilke spørsmål blir stilt i oppgaven?
  • Hvilke opplysninger blir gitt i oppgavekommentarene?
   
 2. Les tekstvedlegget/ene som hører til oppgaven. 
  • Les med blyant. Strek under det som er viktig og noter i margen.
  • Les med et formål! Formålet er oppgaveteksten. Eksempler: Dersom oppgaven ber deg om å sammenligne, tenk på det mens du leser. Dersom oppgaven ber deg finne virkemidler: marker disse i teksten. Dersom oppgaven ber deg finne hovedsyn: strek under sitat som kan eksemplifisere dette og så videre.
   
 3. Hvilke kilder og hjelpemidler kan det være lurt å bruke for å kunne svare godt på denne oppgaven? (Sider i læreboka, materiell og presentasjoner fra læreren din, egne notater?) Lag en liste.

Se filmen «Eksamensforberedelse og skriveopplæring» fra starten til og med Førskrivingsfasen (6.10 minutt)

 


Oppgave 3 

KOMME-I-GANG-FASE

Hvordan kommer vi i gang med å skrive en tekst? Gjør vi det likt? Eller er vi forskjellige? La elevene tenkeskrive eller diskutere to og to. Lag en liste over ulike strategier på tavla.

Se resten av filmen «Eksamensforberedelse og skriveopplæring» (fra 6.10 til slutten: Komme-i-gangfase, revisjonsfase og sluttføringsfase).

 


Oppgave 4

REVISJONSFASE

Last ned dokumentet «Tolkninger og analyser 3B – rein tekst med oppgaver» her. (Du finner flere eksempeltekster på ressursen Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa.) 
La elevene jobbe med oppgave 2c: revidere innledning.

 


Oppgave 5 

SLUTTFØRINGSFASE

Last ned dokumentet «Tolkninger og analyser 3C – rein tekst med oppgaver» her. (Du finner flere eksempeltekster på ressursen Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa.)
La elevene jobbe med oppgave 6: sluttføring av teksten.

Til toppen