Eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Denne ressursen er for Vg3 studieforberedende utdanningsprogram.

Elever i videregående opplæring kan følge læreplanen hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-17. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder som teller som botid.

Vedlagt er eksamensoppgavene og forberedelsesdelen for eksamen vår 2018 og høst 2018:

 

Mer info på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Til toppen