Eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – Vg2 yrkesfag

I ressursen finner du eksamensoppgaver, eksamensveiledning og kjennetegn på måloppnåelse.

Elever i videregående opplæring kan følge læreplanen hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn seks års botid på eksamenstidspunktet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-17. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder som teller som botid.

For lokalt gitt eksamen er det inngått et landssamarbeid mellom fylkeskommunene om oppgaveproduksjon og sensur. Det er opp til skoleeier å bestemme om oppgaver fra landsamarbeidet skal benyttes, eller om de utarbeider egne lokalt gitte eksamensoppgaver.

Eksamen

Vedlagt er eksamensoppgavene, eksamensveiledning og kjennetegn på måloppnåelse for eksamen høst 2018, vår 2018, høst 2017 og vår 2017:

Eksamensveiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Mer info finner du på vigo.

Til toppen