Eksamen i norsk for grunnskolen

Hvordan kan du forberede elevene dine på eksamen i norsk skriftlig?

En viktig forutsetning for å lykkes til eksamen i norsk skriftlig, er å vite hva som forventes av eksamensbesvarelsen. Utdanningsdirektoratet har publisert eksempler på eksamensbesvarelser i Norsk hovedmål, Norsk sidemål og Norsk for elever som er fritatt for vurdering i sidemål fra eksamen 2018. Besvarelsene er publisert sammen med begrunnelsen for gitt karakter.

Disse elevbesvarelsene kan brukes som modelltekster i undervisninga og som forberedelse til eksamen. Elevene trenger å bli kjent med hvilke teksttyper de kan bli bedt om å skrive til eksamen, og de bør være kjent med vurderingskriteriene og eksamensveiledninga. De vurderte eksamensbesvarelsene egner seg godt som et utgangspunkt for samtale om vurdering og for å skape felles forståelse for innholdet i vurderingsmatrisen som brukes til eksamen.

I lenkene under finner du vurderte eksamensbesvarelser og eksamensrapport for 2018 samt eksamensveiledningen for eksamen i Norsk 2019.

Vurderte eksamensbesvarelser

Oppgaveformuleringene gitt til eksamen i Norsk 2018 kan du finne på udir.no (passordbeskyttet).

Veiledning til eksamen i Norsk 2019

 

 


I denne ressursen får du tips til hvordan tentamen kan organiseres på en læringsfremmende måte

Til toppen