Eksamen i engelsk for grunnskolen

Vet du at Utdanningsdirektoratet har publisert vurderte eksamensbesvarelser? 

En viktig forutsetning for å lykkes til eksamen i engelsk skriftlig, er å vite hva som forventes av eksamensbesvarelsen. Utdanningsdirektoratet har publisert eksempler på eksamensbesvarelser i engelsk fra eksamen 2018. Besvarelsene er publisert sammen med begrunnelsen for gitt karakter.

Disse elevbesvarelsene kan brukes som modelltekster i undervisninga og som forberedelse til eksamen. Elevene trenger å bli kjent med hvordan eksamen er bygd opp og hvilken tilgang de har til hjelpemidler underveis. Eksamen i engelsk 2019 består av to deler. I del 1 vil elevene bli bedt om å skrive to korte tekster, mens de i del 2 skal svare på én av tre langsvarsoppgaver. Det er viktig at elevene blir gjort kjent med vurderingskriteriene og relevante momenter i eksamensveiledninga. De vurderte eksamensbesvarelsene egner seg godt som et utgangspunkt for samtale om vurdering og for å skape felles forståelse for innholdet i vurderingsmatrisen som brukes til eksamen.

Oppgaveformuleringene gitt til eksamen i engelsk for 2018 kan du finne på udir.no (passordbeskyttet).

I lenkene under finner du vurderte eksamensbesvarelser, eksamensrapport for 2018 og eksamensveiledning for eksamen i engelsk for 2019.

Vurderte eksamensbesvarelser i engelsk

Eksamensrapport 2018

Veiledning til eksamen i engelsk 2019 bokmål

Veiledning til eksamen i engelsk 2019 nynorsk

Til toppen