Digitaliseringsmidler skal gi økt kvalitet i skolen

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU har fått 5.7 millioner kroner av Difi til et omfattende prosjekt som skal styrke kvaliteten på matematikk- og skriveopplæring. 

Resultatet av dette er at det skal bli enklere for de nasjonale sentrene å nå ut til skoler og barnehager over hele landet. Prosjektet handler om å utvikle løsninger som bygger på e-læring og digital kommunikasjon, og de 5.7 millioner kronene fordeles over tre år.  

Regjeringen har en medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. I år får 13 prosjekter til sammen 124 millioner kroner i støtte. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner over ti år gjennom disse prosjektene.  

– Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er blant dem som nådde helt opp. Gratulerer! Prosjektet kan spare samfunnet for over 200 millioner kroner over ti år, men først og fremst er dette gode nyheter for elevene og barnehagebarna. Jeg gleder meg til å følge prosjektet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. 

– Det som er en utfordring for både Skrivesenteret og Matematikksenteret er at vi har et begrenset antall ansatte, og at vi skal dekke hele Norge. Det vi ønsker er å få til gode samarbeid og utviklingsprosesser på steder som vi ellers ikke ville hatt kapasitet til å dra ut til, sier senterleder for Skrivesenteret Arne Johannes Aasen. 

I forbindelse med den nye modellen for kompetanseutvikling (DEKOM) opplever Matematikksenteret og Skrivesenteret en kraftig økning i antallet henvendelser om å bistå i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.  

– Vi jobber hardt for å imøtekomme så mange behov som mulig, men ser at vi kunne økt både kvalitet og omfang om vi hadde utviklet supplerende e-læringsløp, og hadde tatt i bruk digitale kommunikasjonsformer, sier Arne Johannes Aasen, leder for Skrivesenteret, NTNU. 

 

Økt kvalitet, nye arenaer og flere lærere 

Digitaliseringsprosjektet har tre hovedmål. Det første er å øke kvaliteten på sentrenes eksisterende kompetanseutviklingstilbud. Forskning ved sentrene viser nemlig at den ideelle modellen for å oppnå læring og kompetanseutvikling, er å jobbe tett på, og følge opp deltagere over tid. Det «kritiske punktet» kommer etter to år, og sentrene ser at det å ha godt materiale tilgjengelig for lærere i denne fasen, øker kvaliteten på det de leverer – over tid.  

Det andre målet er å møte skoleledelse og utviklingsveiledere på nye arenaer. Denne målgruppen har en sentral rolle i alt utviklingsarbeid, og de trenger en egen oppfølging for å kunne lede gode utviklingsprosesser og ha tilstrekkelig faglig kunnskap innen sitt satsingsområde. Prosjektet vil bidra til at en sterkere tilpasning av kompetanseutvikling som passer skoleledere og veilederes konkrete behov og begrensede tidsressurs.  

Det tredje målet dreier seg om de nasjonale sentrenes ansvar for å nå ut i hele landet. Ved å bruke e-læring og digital kommunikasjon blir det enklere å nå ut til distriktene og dermed kunne støtte mange av dem som ikke har like gode forutsetninger til å delta på samlinger og kurs, som dem som bor i sentrale deler av landet.  

 

Om Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU

Matematikksenteret og Skrivesenteret er ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre undervisning, i tett samarbeid med praksisfeltet. Målgruppene er alle lærere og barnehagelærere i Norge, skoleledelse, lærerutdannere og lærerstudenter. Sentrene har som hovedoppgave å øke kvaliteten i matematikk- og skriveopplæringen, bidra til økt motivasjon og interesse for fagene, og å styrke kompetansen i matematikk og de grunnleggende ferdighetene regning og skriving. Sentrene er en del av lærerutdanningen ved NTNU, og har egne nasjonale ansvarsområder og mandat (Udir)

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Beate Horg

 


Relaterte lenker

Les mer om medfinansieringsordningen hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Kunnskapsdepartementet: 124 millioner kroner til lønnsom digitalisering

Til toppen