Adaptasjon fra novelle til film

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en novelle gjennom bruk av filmmediet.

Adaptasjon fra novelle til film

Multimodale tekster preger elevenes mediehverdag, og dette stiller krav til en multimodal kompetanse i skole og utdanning. Multimodale tekster er en naturlig del av et utvidet tekstbegrep (LK06). I dette opplegget gjenfinner vi flere av kompetansemålene i norsk som omhandler litteraturforståelse og litteraturformidling. Elevene får også kunnskap om hva som skaper sammenheng i en multimodal tekst og hvordan de ulike modalitetene samhandler for å formidle et budskap.

 

Beskrivelse av opplegget

Elevene leser og analyserer et utvalg noveller og formidler sin tolkning av en av novellene gjennom filmmediet. Denne prosessen, der en litterær tekst tilpasses et annet medium, kalles en adaptasjon. Adaptasjon handler om å foreta en rekke valg om hva som skal fjernes fra den opprinnelige teksten, hva som skal legges til og hva som eventuelt skal endres. Gjennom denne prosessen blir elevene kjent med de ulike modalitetenes affordans, det vil si de ulike modalitetenes begrensninger og muligheter.

 

Skriving i dette opplegget

I dette undervisningsopplegget er skriving et viktig verktøy i alle delene av prosessen. I forkant av filmproduksjonen leverer elevene en skriftlig analyse og tolkning av novellen, de utarbeider filmmanus, de lager et detaljert storyboard og de skriver en refleksjonslogg for å synliggjøre og begrunne valg de har foretatt underveis.

Her kan du se tre filmer som er laget av elever på tiende trinn. Filmeksemplene er basert på følgende noveller:

«Liket» av Tor Jonsson:

 

«Blodspor» av Bakhir Ahmethodzic:  

 

«Karen» av Alexander Kielland:

Til toppen