Dette er vinnarane av skrivekonkurransen «Å vere ung er ...»

Her presenterer vi dei fire vinnarane av konkurransen og tekstane deira. Tekstane kan fint bli brukte som modelltekstar. 

Ung.no og Skrivesenteret har gjennomført ein skrivekonkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år. Ei rekkje årstrinn frå fleire skular deltok i konkurransen, kor temaet dreidde seg om ulike sider ved det å vere ung i dag. Mange gode og kreative tekstar kom inn og det har vore vanskeleg å velgje ut dei beste. Etter ei nøye vurdering har vi komme fram til fire tekstar som svarte godt og kreativt på denne opne oppgåva. Tekstane har tatt utgangspunkt i ulike problemstillingar som blir tatt opp på ung.no, der andre ungdommar er målgruppa ein rettar seg mot.


Les dei fire vinnartekstane

Hannah Lovise frå Bergmo ungdomsskule: Jeg har en drøm

Nora frå Kvitsund Gymnas: Det perfekte

Sofia frå Kvitsund Gymnas: Fargane frå Kalypso

Sina frå Kragerø vidaregåande skule: Sosiale medier - en perfekt fasade

Til toppen