“Den lille larven Aldrimett” som modelltekst

Bruk av modelltekst og skriverammer som støtte for egen skriving.

I dette undervisningsopplegget blir boken Den lille larven Aldrimett av Eric Carle brukt som modelltekst. Opplegget er gjennomført på 3. trinn, men kan fint tilpasses til andre trinn.

Kompetansemål (LK20):

  • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
  • ​kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster

Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk innebærer blant annet å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster. 

Elevene skal kunne:

  • bruke planleggingshjulet og skriveramme som støtte for egen skriving
  • lage en bok med inspirasjon fra modellteksten
  • tegne illustrasjoner til tekstene
  • starte setninger og navn med stor bokstav
  • avslutte alle setninger med punktum, utropstegn eller spørsmålstegn
  • ha med et overraskende moment i teksten

Undervisningsopplegget starter med at modellteksten Den lille larven Aldrimett av Eric Carle blir lest felles, da denne boken er en god modell på hvordan en tekst kan organiseres. Etter at boken er lest, samtales det om innholdet i boken og hvordan den er organisert. Læreren stiller spørsmål som aktiviserer og gir elevene ny innsikt. Hvem er med i boken? Hvordan starter setningene? osv. 

Å organisere teksten ved hjelp av planleggingshjulet og skriveramme:

Elevene har nå en modell for hvordan en tekst kan bygges opp, og de har også fått inspirasjon til innhold til sin egen tekst. Før elevene får starte med å skrive sin egen bok, må det jobbes grundig med idé- og planleggingsfasen. Hva skal min bok hete og hvilke grønnsaker skal dyret spise seg gjennom på de ulike dagene? Det gjennomføres en felles idémyldring slik at alle kan få gode tips å ta med seg på veien.


Som støtte for egen skriving bruker elevene planleggingshjulet:

Lærerne i dette prosjektet ønsket at elevene skulle lage et utkast før de skulle skrive tekster til selve boken, derfor fikk elevene utdelt en skriveramme. Her bestemmer elevene seg for hva som skal stå på hver ukedag. De planlegger også innledning og avslutning.

Etter at førskrivingsfasen er gjennomført viser læreren noen modeller for hvordan den ferdige boka kan bli. Elevene skriver så sine tekster på linjeark som blir klippet ut og limt på kartong.

Innledning: 

Utdrag fra boka:

 I dette opplegget jobbes det systematisk fra start til slutt. Elevene får veiledning gjennom hele skriveprosessen, og det jobbes både i hel gruppe og i mindre grupper. Når man har skrevet bøker må forfatterne hedres, for eksempel med boklansering og utstilling. 

 

Dette undervisningsopplegget er gjennomført på Charlottenlund barneskole

Til toppen