Bukkene Bruse på badeland

Å jobbe med eventyr sammen med de minste er ofte en takknemlig oppgave. Dette er en sjanger de fleste kjenner godt, både fra barnehagen og hjemmet.

Denne ressursen viser hvordan man kan bruke en eksempeltekst som utgangspunkt for å skrive egne eventyr. Ressursen viser hvordan læreren leder elevene gjennom et skriveprosjekt gjennom å dele oppgaven opp i mindre deler. Elevene må få veiledning gjennom hele skriveprosessen, fra idemylding til ferdig produkt.

 

Å bygge kunnskap

Prosessen starter med at læreren leser ulike eventyr for elevene. Dette kan gjøres over en lengere periode i forkant av denne oppgaven, slik at elevene blir godt kjent med sjangeren. 

 1. Koble på elevenes forkunnskaper ved å finne ut hva elevene kan om sjangeren fra før. Man kan lage et felles tankekart på tavla, der elevene får komme med kjennetegn på eventyrsjangeren.
 2. Elevene bør få kjennskap til at vi har ulike eventyrtradisjoner.
  • Folkeeventyr var en muntlig tradisjon, mange ble samlet og nedskrevet av Asbjørnsen og Moe, men de har ingen kjent forfatter.
  • Eventyrets funksjon var underholdning, for å skremme (barn) til å følge regler (rødhette – hold deg på stien som du fikk beskjed om) og formidle god moral. 
  • Kunsteventyr er eventyr fra mer moderne tid. Eventyrene har kjent forfatter, som for eksempel HC Andersen eller Brødrene Grimm. Fortsatt formidler eventyret en moral (den stygge andungen – det som først ikke ser finest ut kan være det med størst verdi/ bli vakker senere).
 3. Etter en kort innføring i de ulike eventyrtradisjonene kan elevene tenkeskrive i fem minutter. Hvilke navn på eventyr kan de? Dette gjøres også for å koble på elevenes forkunnskaper.
 4. Det finnes mange filmatiseringer av ulike eventyr både på DVD og på internett. Mange har kanskje sett filmen om Askeladden i Doveregubbens hall som nylig har gått på kino. Kanskje kan man vise noen filmsnutter i klassen?

 

Førskrivingsfase

Les boken «Bukkene Bruse på badeland» av Bjørn F. Rørvik. 
Hva har forfatteren gjort her? (Tatt et kjent folkeeventyr og diktet det om).
Vet elevene om andre lignende bøker? (Bukkene Bruse vender tilbake og Bukkene Bruse begynner på skolen) eller filmer (Sannheten om Rødhette)?

Deretter kan elevene skrive et eventyr med utgangspunkt i boken «Bukkene Bruse på badeland». Lag et tankekart på tavla og hør med elevene om hvilke andre steder Bukkene Bruse kan dra til?

 • Bukkene Bruse på sydenferie
 • Bukkene Bruse på shopping
 • Bukkene Bruse på restaurant
 • til tannlegen
 • til frisøren
 • på safari…

 

Etter en felles idémyldring kan elevene få ha en «snøballkrig». La elevene skrive ned sin idé til hvor Bukkene Bruse skal dra på en liten lapp, og så stiller alle elevene seg i en ring. Når læreren sier klar-ferdig-gå kan alle kaste lappene på hverandre i 30 sekunder. Deretter skal alle finne seg en lapp som de skal lese opp. Denne metoden ufarliggjør det å lese opp lappen sin, fordi ingen vet hvem sin lapp det er. På denne måten får elevene høre mange ulike ideer til hvor Bukkene Bruse kan reise, før de begynner planleggingen av sitt eget eventyr.

  

Skrivefase

Før elevene kan starte på skrivingen, bør de planlegge teksten sin. Elevene kan planlegge eventyret i et planleggingsskjema. Her må de tenke i gjennom hvor bukkene skal reise, hvilke problemer trollet skal skape og hvordan det hele skal løse seg. I eksempelteksten får bukkene en belønning for å ha klart å fjerne trollet.

Forslag til skriveramme.

 

Det kan også være hensiktsmessig for elevene at man har noen kriterier for hva som skal være med i eventyret. Gå gjennom kriteriene for eventyret sammen. Fokuser på at de må ha med en konflikt og en løsning.

I eventyr er det ofte mye direkte tale. Gi eksempler fra et av eventyrene dere har lest tidligere, og vis på tavla hvordan vi bruker tankestrek som replikkstrek eller anførselstegn for å vise direkte tale. Elevene bør oppfordres til å ha med direkte tale i sitt eget eventyr. 

Vi må også hjelpe elevene til å få til en god innledning på eventyret. Her kan man skrive en innledning sammen på tavla som elevene kan kopiere hvis de vil. 

«Det var engang tre bukker som het bukkene Bruse. De skulle til seters for å gjøre seg fete.
På veien måtte de over en bru, og under brua bodde et stort, fælt troll. Bukkene gikk fint på rekke,
men da de hadde gått et stykke oppdaget de et nytt skilt som sto ved elva. På skiltet stod det…...»

Videre skriver elevene sine egne tekster. Det er viktig og veilede underveis i skriveprosessen, med fokus på de ulike elementene som er kriterier for teksten. Elevene bruker planleggingsskjemaet aktivt som utgangspunkt for egen skriving.

Dette er et omfattende skriveprosjekt, så læreren må sette av godt med tid. Som sluttføring kan elevene illustrere eventyret eller sette inn bilder i dokumentet. Læreren kan trykke opp eventyrene til små bøker som kan stilles ut og leses av medelever.

Dette undervisningsopplegget kan gjøres både digitalt og analogt. 


Last ned teksten som PDF.

 


Last ned teksten som PDF.

 

Elevtekster skrevet på 3. trinn

Til toppen