Bokpresentasjon på ungdomstrinnet

Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilde spiller sammen. Denne ressursen viser et eksempel på en muntlig fremføring som støttes av en skriftlig tekst.

I norskfaget skal elevene holde muntlige fremføringer som skal vurderes ut fra faglige kriterier. Muntlige framlegg støttes gjerne av en skriftlig tekst som for eksempel en Power Point eller en prezi.

Denne ressursen viser et eksempel på en muntlig fremføring som støttes av en sammensatt tekst som er laget i Power point. Eleven har lest en skjønnlitterær bok, Rapport fra et sandkorn av Kjersti Wold og Geir Vang, som han skal presentere for klassen sin. Her ser vi at flere meningsbærende ressurser som bilder, skriftlig og muntlig tekst spiller på lag for å kommunisere budskapet til mottakerne.

Slike visuelle representasjoner kan utformes på forskjellige måter, og elevene trenger opplæring i hvordan de kan gjøre dette på best mulig måte.


Relevante spørsmål å stille i denne sammenhengen kan være:

  • Hvordan kan den visuelle teksten utformes slik at den fungerer som en støtte for å fremme budskapet i den muntlige presentasjonen?
  • Hvem er mottakerne for framføringen, og hvordan kan budskapet best formidles ved å la det muntlige spille på lag med andre ressurser?
  • Hvordan skal en forholde seg til kilder for å ivareta kravet om personvern og opphavsrett?

Læreren har gjerne klare forestillinger om hvordan slike tekster bør utformes, og dette må også synliggjøres for elevene. Det er godt for elevene å se ulike modelltekster som ligger tett opp til tekstene de selv skal lage. Elevene bør utfordres til å planlegge presentasjonen, gjerne i et oversiktlig skjema som er tilpasset oppgaven. Ofte vil det være hensiktsmessig at elevene har dette skjemaet for hånden underveis i arbeidsprosessen.

Her er planleggingsdokumentet som eleven laget underveis i lesningen av boken som her presenteres. Du kan også laste ned planleggingsdokumentet som pdf.

Til toppen