Bokanmeldelser

Gode bokanmeldelse bidrar til at andre får lyst til å lese den samme boka.

I denne ressursen finner du eksempler på elevtekster som kan brukes som modelltekster når klassen skal jobbe med bokanmeldelse. I ressursen finnes også skriverammer som kan være støtte for elevene.

Elevtekster som modelltekst:                                                
Hobbiten
Halvgudene
Charlie og sjokoladefabrikken
Matilda

Skriverammer:
Forberedelse til å skrive bokanmeldelse (argumentasjon)
Notatskjema

Skriveramme: Den fantastiske Mikkel Rev
Setningsstartere: Den fantastiske Mikkel Rev
Vurderingsark: Den fantastiske Mikkel Rev

Skriveramme som støtte når en skal jobbe med forfatterbiografier

 

(Dette opplegget er utarbeidet av Endre Lånke ved Eberg skole)
 

Til toppen