Bokanmeldelser

Hvorfor skriver vi bokanmeldeIser og hva bør en bokanmeldelse inneholde?

En bokanmeldelse kan bidra til at andre får lyst til å lese den samme boka. Det å skrive en bokanmeldelse er også en fin måte å avslutte et bokprosjekt på. 

I denne ressursen er det vist til hvordan en klasse har jobbet med bokanmeldelser i forbindelse med temaet Roald Dahl, men innholdet har også overføringsverdi til litteratur skrevet av andre forfattere. 

Elevtekstene det er vist til, egner seg å bruke som modelletekst på hvordan en kan skrive en bokanmeldelse. I arbeidet med disse tekstene kan en i felleskap samtale om både formål, innhold og struktur. I etterkant av en slik samtale bør en så komme fram til noen kriterier for hva en bokanmeldelse bør inneholde, men også hva den ikke bør inneholde. Som for eksempel det å avsløre alt for mye av det som skjer i boka.   

I ressursen finnes også skriverammer som kan være en støtte for elevene når de skal forberede eller skrive egne bokanmeldelser, men her er det viktig å tilpasse rammene til konteksten arbeidet skal foregå i.  

Elevtekster som modelltekst:                                                
Hobbiten
Halvgudene
Charlie og sjokoladefabrikken
Matilda

Skriverammer:
Forberedelse til å skrive bokanmeldelse (argumentasjon)
Notatskjema

Skriveramme: Den fantastiske Mikkel Rev
Setningsstartere: Den fantastiske Mikkel Rev
Vurderingsark: Den fantastiske Mikkel Rev

Skriveramme som støtte når en skal jobbe med forfatterbiografier

 

(Dette opplegget er utarbeidet av Endre Lånke og hans elever ved Eberg skole)
 

Til toppen