Den gretne marihøna som modelltekst

Dette undervisningsopplegget viser hvordan læreren veileder elevene gjennom mange små skriveprosesser.


Tegning av marihøne

Den gretne marihøna av Eric Carle kan brukes som inspirasjon for elevenes skriving. Boka har en klar organiseringsstruktur som kan være en nyttig støtte for elevene når de selv skal strukture sin egen tekst. Det er også veklagt at elevene samarbeider og gir hverandre respons underveis i prosessen. Sluttproduktet skal bli en sammensatt tekst etter samme struktur som eksempelteksten. Elevene skal bruke adjektiv og verb for å oppnå et variert språk.

Her finner du undervisningsopplegget i sin helhet.

Til toppen