Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker

Dette undervisningsopplegget viser hvordan læreren veileder elevene gjennom mange små skriveprosesser i norskfaget. Vurdering og respons foregår underveis i hele prosessen

Formålet med oppgaven er at elevene skal skrive en sammensatt tekst med innledning, hoveddel og avslutting. Det sentrale i dette arbeidet er å jobbe med språkbruk, og med spesielt fokus på adjektiv og verb. Den gretne marihøna av Eric Carle kan brukes som inspirasjon for elevenes skriving. Boka har en klar organiseringsstruktur som kan være en nyttig støtte for elevene når de selv skal struktur sin egen tekst. Det er også vektlagt at elevene samarbeider og gir hverandre respons underveis i prosessen.

Elevene skal bruke denne modellteksten som inspirasjon til å skrive egne bøker. Her kan du laste ned undervisningsopplegget i sin helhet.

Til toppen