Bli med på skrivekonkurranse i regi av Ung.no og Skrivesenteret!

Hvordan oppleves det egentlig å være ung i dag? Hva vil DU si til andre ungdommer om DINE erfaringer og meninger?

.

Bakgrunn for skrivekonkurransen

Ung.no er en nettside som tar opp mange ulike problemstillinger barn og unge kan kjenne seg igjen i. Med dette samarbeidet ønsker vi å rette fokus mot ungdommer i dag. Skriving kan brukes for å finne ut av hva man egentlig tenker og mener. Skriving kan formidle et vell av synspunkt, meninger, holdninger, opplevelser, erfaringer, refleksjoner og kunnskap. Skriving kan brukes for å ytre seg og hevde sitt perspektiv – i samspill og motspill med andre.   

 

Å være ung er ... å skrive for å finne mening?

«Å være ung er å kjenne på ensomhet». Martine savner å være skikkelig lykkelig. Etter innlegget i vg.no fikk hun mange svar fra andre som følte det på akkurat samme måte. 


 

«Å være ung er å være fra to kulturer». Ghenwa ble sendt tilbake til Libanon i 2016, og hun har opprettet en blogg for å holde ved like det norske språket. 

 

Faglig relevans?

Temaet er vidt og kan koples til ulike fag og mange kompetansemål. Det er et poeng at faglige tema koples til ungdommers perspektiv. Jobber dere med «fattigdom» som tema i samfunnsfag, kan en mulig innfallsvinkel være ungdommers forbruk og inntektsmuligheter. Fokuset kan også rettes utover, mot hva fattigdom kan bety i ulike kulturer.
 

Opplegget

I samarbeid med ung.no har Skrivesenteret utarbeidet et helhetlig skriveopplegg i tråd med det som kjennetegner god skriveopplæring. I opplegget finner du tre eksempeltekster i sjangrene blogginnlegg, avisinnlegg og kronikk. Vi har laget spørsmål til tekstene, og disse kan brukes når klassen i fellesskap arbeider med eksempeltekstene. De kan også brukes i planleggingen og bearbeidingen av elevenes egne tekster. Vi har dessuten laget forslag til skriverammer og vurderingskriterier, noe som kan støtte elevene i skrivearbeidet. 
 

Hva skjer så?

Ung.no og Skrivesenteret håper at mange griper sjansen til å bruke skriveopplegget og deltar i skrivekonkurransen. De fire tekstene som er aller best, blir publisert på ung.no og Skrivesenterets sider. I tillegg vinner disse et gavekort med en verdi på kr 500! Les mer om konkurransen her

 


Til toppen