Helhetlig språkarbeid i barnehagen

En lappeteppe-elefant som føler seg utestengt. Hvordan kan han få seg venner?

Boka Elmer er skrevet av David McKee, som er en engelsk forfatter og illustratør. Han har skrevet mange Elmerbøker, og dette er den første som ble publisert i 1989. Boka handler om vennskap og om det å være annerledes. Den har fantastiske illustrasjoner som inspirerer både små og store til å uttrykke seg på mange måter. Derfor er den et godt utgangspunkt for arbeid med multimodale tekster (sammensatte tekster) i barnehagen. Elmer er utgitt på engelsk, men det er ingen hindring for å bruke den i barnehagen. I følge rammeplanen 2017 skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster (Rammeplan 2017, s. 48). Mange barn møter tidlig det engelske språket gjennom barne-TV og ulike dataspill. Dette er ei bok som motiverer til å telle på engelsk. Kanskje kan man lære noen fargenavn også? Boken kan også brukes opp mot temaer som former og mønster.

   

 

Språkkoffert

Å ta i bruk språkkoffert som introduksjon er med på å sette barna inn i historien før boken leses eller fortelles. Det er også lurt å finne farger som setter barna i stemning. Konkreter som passer til historien kan introduseres før boka leses eller fortelles. Lag gjerne et lite bordteater med konkretene, her må barna få lov til å være aktive deltagere. Siden boken er på engelsk, kan man oversette underveis og fortelle historien samtidig som barna ser på bildene. Bokens llustrasjoner kan også vises på powerpoint eller smartboard hvis man har tilgang på det i barnehagen.

    

 

Vennskap

Elmer handler om det å være annerledes, om følelser og om vennskap. Dette er sentrale temaer i barnehagen. Barnehagen skal skape intersse for mangfoldet i samfunnet, og personalet skal bidra til at barna utvikler toleranse og respekt for hverandre (Rammeplan 2017, s. 54 og 56). Boka kan godt brukes tidlig på høsten når det er oppstart og nye vennskapbånd skal knyttes. Elmer er en lappeteppe-elefant som ikke ser ut som alle de andre elefantene. Han gjør også mange rare ting som de andre elefantene erter han for. Elmer føler seg alene og ensom. Han synes også det er vanskelig å finne gode venner. En dag får han nok og han går derfor langt inn i jungelen. Han går til han finner et tre fullt av grå druer. Han bruker disse for å male seg i samme farge som de andre elefantene. Etter lang tid i jungelen går han tilbake til flokken, men der er det ingen som kjenner han igjen. Etterhvert oppdager han at de andre savner han. Etter et kraftig uvær med masse regn kommer Elmer til syne igjen. De andre elefantene blir så glade for å se han, at de bestemmer at hvert år på denne dagen skal de feire Elmer. På denne dagen skal de gå i tog hvor de kler seg i mønster og farger.

 

 

Tips og ideer til bearbeiding

Barna kan lage små elefantbøker. Å male eller tegne en egen elefant er også gøy. Man kan også lage en utstilling med elfanter som går i tog. Det er også fint å lage elfanter i leire, perler eller mosaikk. Hva med å se en film om elefanter eller finne gode bilder som vises på lerret som inspirasjon til å finne ut mer om elefanter. Lag en felles faktabok om elefanter. Kanskje vi kan finn ut hvilken lyd elefanten lager? Her er det bare å slippe fantasien løs.

   

 

Barna arbeidet ivrig med å rive silkepapir til den store Elmerplakaten.

Publisering er viktig

I samlingen har barna fått sett og hørt historien om lappeteppe-elefanten Elmer. Barna har skrevet en tekst om Elmer og de har laget en stor plakat. Både plakaten og tekstskapingen henges opp i barnehagen slik at andre barn og voksne kan få se hva denne gruppa har jobbet med.

 

 

Helhetlig arbeid og progresjon

Boken om Elmer er et godt utgangspunkt for tverrfaglig og helhetlig arbeid, noe som er i tråd med rammeplan for barnehagen. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, og vi ser at flere områder ofte vil være representert samtidig i et temaopplegg. Mål for arbeidet i barnehagen er å fremme barnas utvikling og læring, og presisering av personalets ansvar for å legge til rette for slikt arbeid.

Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna møter et utviklende læringsmiljø, og gi barna varierte opplevelser. De voksne skal støtte og veilede barna på best mulig måte slik at de får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap (Rammeplan for barnehager s.23 og s.44).

 Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Progresjon i barnahagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

       

 

Tidlig skriving med støtte

Her ser vi noen barn som lager sammensatte tekster med tegninger og ord fra historien om Elmer. De bruker bokstavhjelperen og ordbanken aktivt under hele prosessen. Og med litt støtte fra en voksen som var tett på, skrev de flere ord som de lyttet ut lydene på sammen. Her viser den ansatte at hun er oppmerksom på barnets interesser og engasjemnt, og at hun støtter og legger til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter (Rammeplan s. 44).

Den ene jenta på 5 år tegnet en sol i den ene ruta, og hun ville skrive ordet SOL også. Hun klarte det selv ved å lydere ordet med støtte av bokstavhjelperen. Dette syntes hun var så gøy at hun tegnet sol i alle rutene, og skrev ordet flere ganger på ulike måter. Hun oppdaget sammenhengen mellom lyd og symbol. Barnehagen skal bidra til at barn får leke med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Rammeplan s. 48).

Elmer kan brukes som inspirasjon til å lage egne tekster eller å skape tekster sammen med de andre barna. Det er også veldig gøy å male eller tegne sin egen Elmer med masse farger og mønster. De kan godt være store, det er gøy å henge opp mange elefanter i barnehagen som går på rekke og rad. Å dramatisere og kle seg ut som en annerledes og fargerik elefant er også artig. Ved å jobbe med boka på flere ulike måter skapes variasjon og motivasjon for å lese bøker. Når barnehagen skal jobbe med temaet vennskap er denne boka helt super, og den inspirerer til helheltlig læring på en kreativ måte.

Ved å bruke gode bøker og ved å tilrettelegge aktiviteter som gir mening for barna opplever de sammenheng og helhet. Bøker er et godt utgangspunkt for språkarbeid. Velg en bok du har god erfaring med og som betyr noe for deg, da lykkes du!


Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan dere fremme mangfold og felleskap i språkarbeidet i barnehagen?
  • Hvordan kan dere løfte frem barnas egne innspill som en sentral del av språkarbeidet?
  • Hvordan velger dere ut bøker som skal brukes som en del av barnehagens språkarbeid?

Rammeplan for barnehagen 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen