BETONG – en digital fortelling på BA vg1

Oppgaver tilpasset tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på Bygg og anleggsteknikk, vg1.

Elevene skal trene på lesing og skriving av fagtekster i et tverrfaglig undervisningsopplegg (norsk og programfag). Sluttproduktet er en digital fortelling (sammensatt tekst) som skal inneholde:

- teori om betong som materiale og bruksområder
- beskrive/vise en arbeidsprosess der elevene jobber med betong som materiale
- gjøre rede for valg, bruk og vedlikehold av verktøy, maskiner og evt. annet utstyr

Grafisk utforming, presentasjonsskriving, brukt av korrekt fagspråk og muntlig ferdighet er viktige element i vurderinga.

Undervisningsopplegget kan tilpasses andre programfag og tema.

Last ned undervisningsopplegget her:

Klikk for å laste ned
Til toppen