Barnehagekonferanse om overganger

Konferansen handler om overgangene når barn begynner i barnehagen, skifter mellom avdelinger, og sammenheng i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen.

Åtte av de nasjonale sentrene har gått sammen for å lage en konferanse med fokus på trygge og gode overganger for barn. Konferansen «Sammenheng – for barnets beste» tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. Den nye rammeplanen (bokmål | nynorsk) for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn.  

 

Informasjon om lokasjon, påmelding og pris

Konferansen arrangeres både på Gardermoen og i Bodø. Deltakeravgiften er kr 500,-. 

  • Gardermoen
    24. januar kl. 9–15.45 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Påmelding finner du her, fristen er 24. desember.
     
  • Bodø
    7. mars kl. 9–15.45 i Stormen Konserthus. Påmelding finner du her, fristen er 15. februar

 

Vi ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! 

 

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

Fremmedspråksenteret
Lesesenteret
Læringsmiljøsenteret
Matematikksenteret
Naturfagsenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for kunst og kultur
Skrivesenteret.

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet

 

Les også

Til toppen