Artikkel: Linjerespons

Artikkelen «Linjerespons – veiledning før siste punktum er satt» er hentet fra boken Vurdering av skriving. 

Boken er siste utgivelse i Skrivesenterets bokserie Skriveopplæring og skriveforsking som tar for seg skriving i utdanning, yrkes- og hverdagsliv sett fra ulike teoretiske ståsteder. 

Artiklene i antologien omhandler læringsfremmende vurdering av skriving og tar utgangspunkt i at god vurderingspraksis er god undervisningspraksis.

Boken kan bestilles fra Fagbokforlagets hjemmeside.

 

 

Les hele artikkelen her. 

 

 


Til toppen