Artikkel: En analyse av metoden STL+ slik den er beskrevet i håndboka

Hvordan er skriveopplæringen og forståelsen av skriving framstilt i metoden STL+? 

Å skrive seg til lesing med talesynte (STL+) er en metode som mange skoler og kommuner har valgt å satse på. For å få innsikt i hva denne metoden innebærer, har forfatteren av denne artikkelen foretatt en analyse av boka STL+ Håndbok. Å skrive seg til lesing med talesyntese – Sandvikenmodellen (Wiklander & Sjödin, 2016). Dette er ei bok som mange lærere bruker som manual for sitt arbeid med metoden.

Formålet med artikkelen er å vurdere hvordan skriveopplæringen blir framstilt og hvilke språksyn som kommer til syne i boka. Artikkelforfatteren har også ønsket å se på hvor tro STL+ er til STL som er metodens uttalte oppprinnelse.  

Artikkelen er publisert i Bedre skole.


 

Referanser

Myran, I. H. (2020). En analyse av metoden STL+ slik den er beskrevet i håndboka. Bedre skole, (1), 66-71.
Wiklander, M. & Sjödin, L. (2016). STL+ Håndbok. Å skrive seg til lesing med lydstøtte- Sandvikenmodellen. InfoVest Forlag AS.
 

Til toppen