Aktiv matte – både kropp og hode skal med

Matematikkundervisning som bidrar til økt forståelse og mestringsfølelse hos elevene.

Det er morsommere å regne ut noe man har gjort selv, enn de vanlige oppgavene i matteboken. 

På Rommen skole i Groruddalen blir behovet for å fokusere på ord og begreper i alle fag tatt på alvor. Skolen har en høy andel minoritetsspråklige elever, og det er derfor særlig viktig at undervisninga støtter elevenes språkutvikling.

Det er krevende å lære et språk og et fag samtidig. I matematikkfaget, for eksempel, har lærerne erfart at mangel på ord og begreper hindrer elevene i å få vist fram sine matematiske kunnskaper. Faget har mange nye og vanskelige ord, og det er gjerne fagbegrepene som får oppmerksomhet i undervisningen. Men for å kunne forstå og bruke matematikken, må elevene også få med seg de «usynlige ordene», de ordene man ofte tar for gitt at de kan.

 

Både kropp og hode skal med 

For å imøtekomme disse utfordringene, valgte skolen å gå i gang med et prosjekt de har kalt «Aktiv matte - ord og begreper». I «Aktiv matte» løser elevene matematikkoppgaver med kroppen som verktøy. Tanken er at elevene skal gjøre kroppslige erfaringer med ord og begreper, og slik bidra til å styrke forståelsen for faget og den generelle språkutviklingen.

Før var det vanlig at jeg bare forstod litt av teksten i en matteoppgave, og jeg måtte gjette meg frem til spørsmålet når det var ord jeg ikke forstod. Nå vet jeg at jeg kan forstå hele oppgaven når jeg leser den og gir ikke opp. Det er gøy å oppdage matten i virkeligheten, forteller Nimra i syvende klasse. 

 

I «Aktiv matte» kombineres undervisningen inne i klasserommet med uteundervisning. For eksempel blir elevene tatt med ut for å finne tall og systemer. Vel inne i klasserommet, regner elevene ut svarene med tallene de har funnet. Da elevene for eksempel fikk i oppgave å ta tiden når de løp 60 meter baklengs, ble ordet baklengs tydelig visualisert som en kontrast til det å løpe framover. Slik kan ord vi bruker i dagligtalen få innhold og mening for elevene.

Hva er museskritt? spør eleven som har fått i oppgave å bevege seg 60 meter med museskritt. Læreren viser, og elevene utfører.

Det å fysisk erfare ordets betydning, bidrar til at ordet får innhold og slik kan læreren sikre at alle har en felles forståelse.

 

Elevene lager egne oppgaver

Å forstå begreper som centimeter, meter eller kubikk og kjenne til geometriske former og figurer er nødvendig for å kunne løse ulike matematiske problem. Stein-hellene rundt lekeplassen har form som et prisme, og sylindere gjenfinner vi i beina på huskestativet og lyktestolpene langs veien. Å knytte matematiske begreper til konkreter, er med på å styrke elevenes forståelse. «Åh, hva var prisme igjen?,» stønner en elev. «Husker du steinene ute?» sier sidemannen før han fortsetter å lage volumoppgave med kjegler. Kjegleoppgaven han lager, er inspirert av fotballtreningen dagen før der spillerne skulle drible mellom fotballkjeglene. At eleven greier å overføre kunnskap fra en arena til en annen på denne måten, viser at han er på vei til å tilegne seg robust kunnskap som han kan bruke i flere sammenhenger.

Vi måler diametere av kumlokk, finner geometriske former som trapeser, prismer, sylindere, kjegler og pyramider i skolegården. Vi finner også synonymer til formene og lager egne tekststykker. Vi måler oss selv, regner volum av skolens steinbenker og finner areal av de ulike lekeapparater i skolegården. Vi tar tiden på oss selv på 60-meteren, og regner ut farten når vi kommer inn i klasserommet igjen. Men vi gjør det morsomt.

 

Tekst og foto: Zoey Line Barstad


 

Om Aktiv matte

«Aktiv matte» ble gründet og utviklet gjennom Ctrl+Z i 2012 (NyGIV). Fokusområdet tilpasses den enkelte skoles behov, slik som på Rommen, med «Aktiv matte – ord og begreper».

CtrlZ har flere tverrfaglige konsepter og andre fokusprosjekter, som blant annet

  • «SMArt of Art» – for barnetrinn til ungdomsskoleelever (engelsk, matematikk, norsk og K&H) 
  • «Selger, skuespiller eller pedagog» (modeller til lærerrollen i klasserommet)
  • «Ordbanken»
  • «Det Nye Tekstamentet»
  • «Spill & språk» (norsk og engelsk) – VIRReell (digital og trykket skolematriell).

Foreløpig er det kun noen utvalgte skoler som har hatt tilgang til konseptene og prosjektene.

Til toppen