Å skrive sammendrag

En stor amerikansk metastudie viser at det å gi elevene en eksplisitt og systematisk opplæring i å skrive sammendrag har effekt på elevens lese- og skriveferdigheter.

   

Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det:

  • er en ferdighet elevene trenger gjennom hele utdanningsløpet
  • hjelper elevene med å trekke ut essensen av en tekst
  • gir bedre leseferdigheter og øker leseforståelsen
  • gir økt ordforråd og bedre forståelse av ord og begreper
  • øver kritisk tenkning

Tips til undervisning:

Gule lapper
Elevene leser en tekst og noterer ned nøkkelord/ekspertord på gule lapper. Her er det viktig at læreren modellerer hvordan man finner gode nøkkelord. Hvis teksten er tydelig strukturert, kan man bruke en lapp for hvert avsnitt. Når elevene skal skrive sammendraget, lukkes læreboka og de gule lappene brukes som støtte. Det er fint å samarbeide med en annen elev for å gjennomføre denne oppgaven. 

Rød tråd
Før eleven starter med å finne sentrale ord i teksten kan de tegne en rød tråd i margen, og underveis mens de leser kan de notere ned nøkkelord. Nå kan orginalteksten legges bort, og den en røde tråden eller lista vil være et godt utgangspunkt for å kunne skrive et sammendrag.


   

Temasetninger som utgangspunkt for sammendrag
Når elevene skal lese en fagtekst kan de få i oppdrag å finne og skrive ned tekstens temasetninger. Disse setningene vil vise til hva som er sentralt i teksten, og med andre ord fungere som et sammendrag av innholdet i teksten.

Skriverammer
Elevene kan også bruke ulike skriverammene for å notere ned nøkkelord fra teksten. Denne rammen kan så brukes som støtte når de skal skrive sammendraget sitt. Følgende eksempel er hentet  Gaia 4 (kildesortering).

Strukturert tankekart
Boksskjema
ABCsammendrag

Til toppen