Hvordan skrive tematiske avsnitt

Å strukturere en tekst er noe som må læres. 
 

For mange elever kan det være vanskelig å strukturere tekstene sine. Tekstene blir ofte uten tydelig sammenheng, og skriveren vandrer gjerne fram og tilbake mellom ulike innholdselementer. For en leseren av slike tekster blir det vanskelig å følge tråden.

Hva er et avsnitt?
Et avsnitt er en serie setninger som er organisert rundt samme tema/idé.

Hvordan er et avsnitt bygd opp?
Et avsnitt kan bestå av en temasetning, kommentarsetninger og en avsluttende setning. Ikke alle avsnitt må ha denne strukturen, men for elever i barneskolen er det hensiktsmessig å beherske denne oppbyggingen.

Hva er en temasetning?
En temasetning er den første setningen i avsnittet. Den introduserer hovedideen i avsnittet. Den gir leseren en pekepinn om hva avsnittet handler om. Setningen er generell og uten for mange detaljer.

Hva er en kommentarsetning?
En kommentarsetning kommer etter temasetningen. Den støtter og underbygger temasetningen. Den gir fakta, eksempler og detaljer. Et avsnitt kan ha flere kommentarsetninger.

Hva er en avsluttende setning?
Den avsluttende setningen er den siste setningen i avsnittet. Den kan foreksempel konkludere med hva avsnittet handlet om, stille et tankevekkende spørsmål eller peke mot hva neste avsnitt skal omhandle. Det er ikke alle avsnitt som har avsluttende setninger. På de laveste trinnene kan det kanskje være hensiktsmessig å jobbe kun med tema- og kommentarsetninger.Under arbeidet med å lese fagtekster kan elevene få i oppdrag å lete etter temasetninger og kommentarsetninger i den teksten de jobber med. La gjerne elevene få samarbeide to og to før de deler sine forslag i plenum.
Aktuelle spørsmål som læreren kan stille under gjennomgangen kan være:

  • Har teksten en god struktur?
  • Hvilke temasetninger består teksten av?
  • Underbygger kommentarsetningene temasetningen?
  • Hvordan avsluttes avsnittene?

Skriverammer:

Det er viktig å tilpasse skriverammen til den oppgaven eleven skal skrive.

Til toppen