Å lese gjennom teksten

Her  finner du eksempler på ulike strategier elevene kan ta i bruk for å lese over teksten sin og oppdage hva de faktisk har skrevet.

Å lese over teksten

Uansett om man skriver for hånd eller på tastatur, dreier det seg først og fremst om å ha strategier som gjør at man kan lese over teksten og lese det man faktisk har skrevet. Dette er noe elevene må øve på. Som lærere må vi være oppmerksomme på at noen elever har en svak utviklet evne til å overvåke egne kodingsferdigheter, og de oppdager ikke selv når de leser feil, når de hopper over linjer, sløyfer morfemer, blander bokstaver eller bytter ut ord. Derfor er det viktig at læreren også eksplisitt viser fram prosedyrer og teknikker som elevene kan ha nytte av i sluttføringsfasen.

Å lese bakfra

En effektiv strategi for å lese over teksten sin er det å lese teksten sin bakfra. Dette er en god hjelp til å lese det som det som faktisk står skrevet, og ikke bare det en tror står skrevet. Mange elever opplever denne strategien som svært nyttig når de skal ferdigstille teksten sin.

 

Å be noen andre lese teksten høyt

Ved å få teksten sin lest opp av andre, oppdager en gjerne nye sider ved den, der både innholdselementer og formelementer kan framstå i et nytt lys. Det er fint å legge til rette for denne aktiviteten i skriveopplæringen. Her kan elevene hjelpe hverandre!

Til toppen