Hvordan bruke bøker som inspirasjon til tekstskaping?

Et skriveprosjekt som støtter barnas lek med og utforsking av skriftspråket.

I dette opplegget er den «Den gretne marihøna» valgt ut som modelltekst. Boka er skrevet av Eric Carle og er en del av en serie på flere bøker. Valget er gjort ut i fra at boka har en klar organiseringsstruktur. Time for time møter den gretne marihøna ulike dyr på veien som hun spør om vil sloss med henne. Flere av bøkene til Eric Carl handel om dyr og er fine å bruke for å vise enkel organisering av en tekst. I bøkene møter vi stort sett dyr som alle barn på en eller annen måte har kjennskap til. Gjennom å ta bevisste valg i forhold til bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna sørger de ansatte for å ivareta barnas progresjon på en god måte (Rammeplan 2017. s.44).

Mål:
- Styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner
- Møte barns undring på en utfordrende og utforskende måte
- Dokumentere barnas læringsprosesser
- Bruke boka Den gretne marihøna som modelltekst og inspirasjon
- Lage en felles tekst med tegninger som skal bli til en bok eller en fortelling
- Motivere barna til å skrive egne tekster med hjelp fra de voksne

 

Felles samtale                                                                                         
Hva vet dere om marihøna?
Hvordan ser den ut?
                                                                                                                        
Hva gjør den? 
De forslagene barna kommer med kan for eksempel skrives opp i et tankekart.                                                                               

Høytlesing
Barnehagelærer samler alle barna for høytlesing av boka. Underveis får barna se på bildene og mulighet til å delta aktivt i lesingen. Barna får i oppgave å legge merke til at dyrene har ulik størrelse, og at de blir større og større utover i fortellingen. Dersom barnehagen har mulighet til å vise hver side i boka på lerret eller smartboard, vil det gjøre det lettere for barna å følge med i teksten. Barna opplver spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale i barnahagehverdagen sammen med voksne som støtter dem i sin egen utforking i møter med tekst (Rammeplan s. 48).

Samtale og undring etter høytlesing
Hva var det som skjedde?
Hvilke dyr møtte den gretne marihøna på veien?

En voksen skriver opp dyrene som blir nevnt.

Velge ut syv dyr som skal være med i fortellingen
I dette opplegget har vi valgt å fokusere på ukedagene fordi at det er mer konkret å forholde seg til enn klokka. Barna skal derfor finne et dyr for hver ukedag. Det betyr at de må velge ut syv dyr de har lyst til å skrive om. Det kan være lurt å se i dyrebøker for å få ideer til hvilke dyr de vil ha med i boka.

Etter at barna har kommet med forslag og blitt enige om hvilke dyr de ønsker å ha med i teksten, kan en voksen skrive ned hvert dyr på en gul lapp. Deretter er oppgaven å sortere dyrene i kronologisk rekkefølge. Det minste dyret møter marihøna på mandag og det største dyret møter marihøna på søndag.

Finne en tittel på boka.
Hva betyr ordet gretten? Hva synes dere boka bør hete?
Sammen finner vi ord som betyr nesten det samme som å være gretten. Barna kommer med forslag som en voksen skriver ned (sur, sint, streng, lei, irritert osv.). Her kan barna sammen med de voksne «forske» på hvordan ordene skrives og hvilke lyder som er med og hvor mange lyder det er i hvert ord. Når de ansatte inviterer til ulike samtaler der barna har anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål er det med på å utvikle deres språkforståelse og språkkompetanse (Rammeplan s.48).

Skrive felles innledning
Hvordan starter boka Den gretne marihøna? Hvordan vil vi starte boka vår?

Skrive om dyrene i boka.
Sammen skal vi skrive om hvert dyr.
Hvordan ser dyret ut? Hva gjør dyret?
Eks: Musa er liten. Den har myk pels. Den løper fort. Musa elsker å spise ost.
I boka kan de skrive inn litt fakta om hvert dyr.

Skrive felles tekst
Etter at de syv dyrene er valgt ut skriver gruppa en felles tekst på dialogen som er mellom den gretne marihøna og de dyrene hun møter på veien. Her legges det vekt på repetisjon da marihøna sier det sammen til alle dyrene. Barna tegner så tegninger til hvert av dyrene.

Presentasjon/ publisering:
Teksten kan skrives på data og kopieres opp slik at alle kan få med seg en utgave av boka hjem. Når personalet tar i bruk digitale verktøy som arbeidsmåte skal disse brukes med omhu og de skal selv være aktive sammen med barna (Rammeplan s. 44). Boka kan kanskje også dramatiseres på en forestilling for foreldrene.

Dette opplegget kan en bruke lang tid på for å kunne fordype seg i ulike fagområder. For eksempel etter at dyrene er valgt ut kan en tegne, synge, danse, observere og utforske hvert enkelt av dem. Her er det bare å bruke fantasien! La barna fabulere og leke med språket i sin utforsking og i møte med et mangfold av litteratur (Rammeplan s. 48).

To andre bøker som er organisert på samme måte:

Den lille larven aldri mett av Eric Carle

Den lille Muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans av Werner Holzwarth


Reflekssjonsspørsmål

  • Hva gjør dere for å inspirere de eldste barna til å lage egne bøker i barnehagen?
  • Hvordan tar dere i bruk fagbøker sammen med barna?
  • Hvordan motiverer dere alle barna til å delta i språkaktiviteter inne og ute i barnehagen?

Bok i bruk. På denne siden har Lesesenteret lagt ut mange eksempler på hvordan spesifikke bøker kan brukes i språkstimulerende arbeid i barnehagen.

Rammeplan for barnehager 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen