DEKOM

Skrivesenteret kan være din samarbeidspartner i modell for desentralisert kompetanseheving

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinnet må gjøres mer praktisk, variert, relevant og utfordrende, slås det fast i Stortingsmelding 22 (2010-11) Motivasjon – Mestring – Muligheter.

Valgfag - Medier og informasjon

Valgfagene innbyr til praktisk og variert undervisning, og elevene motiveres til å skrive gjennom relevante skriveformål. 

Fra høsten 2012 ble det innført 8 nye valgfag på ungdomstrinnet, og i høst vil ytterligere 6 valgfag innføres. Alle valgfagene har en praktisk tilnærming.

NyGIV

Hvordan gi støtte til elever som ikke har ønsket progresjon i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving?

Til toppen
Til toppen