REKOM og DEKOM

Skrivesenteret kan være din samarbeidspartner i modell for regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM) og desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM).

Til toppen
Til toppen