Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Historien bak Skrivesenteret

Historien bak Skrivesenteret

En kort og subjektiv presentasjon av skriveforskningsmiljøet i og utenfor Trondheim som har ledet fram til opprettelsen av Skrivesenteret.

Skrivesenterets mandat

Skrivesenterets mandat

Formål: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Ansatte

Synnøve Matre

Synnøve Matre

Professor

73 55 98 94 /

Fagområder

Normprosjektet, skrive- og språkutvikling hos barn, samtaleanalyse, skriveforskning, språk og læring.
Trude Kringstad

Trude Kringstad

Rådgiver

73 55 95 91 / 99 38 99 82

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran

Seniorrådgiver

73 55 97 77 / 40 47 96 53

Fagområder

Barnehage, barneskole og språkkommuner
Marthe Lønnum

Marthe Lønnum

Rådgiver

73 41 24 71 /

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Maria Hole-Forsmo

Maria Hole-Forsmo

Rådgiver

73 41 21 03 / 92 81 11 66

Fagområder

Begynneropplæring, barneskole og veiledet skriving
Gustaf Bernhard Uno Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar

Prosjektleder

73 41 27 71 / 916 93 654

Fagområder

Vurdering og skrivevurdering
Linn Maria Magerøy-Grande

Linn Maria Magerøy-Grande

Rådgiver

/ 959 94 897

Fagområder

FYR og videregående skole
Til toppen