Kurs: Dybdelæring i norskfaget på VGS, Bergen

Kurs på Scandic Ørnen den 28.10. 2019.

Beskrivelse: Med utgangspunkt i komplekse skriveoppgaver viser vi hvordan norsklærere kan arbeide med dybdelæring og de nye kjerneelementene i norskfaget. Kurset tar utgangspunkt i og bygger videre på ressursen Dybdelæring i norskfaget. Detaljert program kommer når det nærmer seg. 

Pris: Kurset er gratis. Dersom påmeldt deltaker ikke møter på kurs, må dagpakkepris betales.

Påmeldingsfrist: 5. sept. Påmeldinga er bindende.  

28. oktober Bergen. Scandic Ørnen.

Tid: 9.00-16.00​.

Til toppen