Fagovergripende skriving - Trondheim 29.10 2018

Gratis kurs for lærere som underviser i norsk og programfag på YF

Skrivesenteret inviterer til dagskurs for lærere som underviser i norsk og programfag på YF i Trondheim den 29.10 2018. Etter fagfornyelsen i 2020 vil både norsk og programfagene fremdeles få ansvar for å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter. Med det som utgangspunkt har vi definert tre ulike skrivehandlinger som elevene har bruk for både i norsk, i yrkesfaget sitt og i andre fag:

  • Å beskrive/ gjøre rede for  
  • Å argumentere/ overbevise
  • Å reflektere

Vi belyser hva som forventes av elevenes skriving når disse ulike instruksjonsverbene blir brukt i læreplaner, eksamensoppgaver og skriveoppgaver i skolen. På kurset bruker vi eksempeltekster fra både norsk og ulike programfag. Vi viser hvordan læreren kan gi systematisk respons på elevenes skriving og hvordan skriving kan bli en fagovergripende ferdighet. 

Kurset, inkludert lunsj, er gratis for deltakerne.

Påmeldingsfrist: 12.10 2018

Sted: Hotel Augustin

Tid: 10 - 16

Kursholdere: Sonja Arnesen og Ingrid Metliaas

 

Til toppen