Anne Holten Kvistad

Anne Holten Kvistad

Universitetslektor

73 41 26 29 /

Fagområder

Vurdering, skriveprøven
Gustaf Bernhard Uno Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar

Førsteamanuensis

73 41 27 71 / 916 93 654

Fagområder

Vurdering og skrivevurdering
Heidi Sandø

Heidi Sandø

Universitetslektor

73 41 27 67 /

Fagområder

Barnehage, overgang barnehage-skole, Språkløyper og Språkkommuner.
Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran

Universitetslektor

73 55 97 77 / 40 47 96 53

Fagområder

Begynneropplæring, barneskole, Språkløyper og Språkkommuner
Linn Maria Magerøy-Grande

Linn Maria Magerøy-Grande

Universitetslektor

/ 959 94 897

Fagområder

FYR og videregående skole
Maria Hole-Forsmo

Maria Hole-Forsmo

Universitetslærer

73 41 21 03 / 92 81 11 66

Fagområder

Begynneropplæring, barneskole og veiledet skriving
Marthe Lønnum

Marthe Lønnum

Universitetslektor

73 41 24 71 /

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Trude Kringstad

Trude Kringstad

Universitetslektor

73 55 95 91 / 99 38 99 82

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Til toppen